Bilim İnsanları Diğer Dünyalardaki Yaşamı %90 Doğrulukla Tespit Edebilecek Yöntem Geliştirdi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Bilim İnsanları Diğer Dünyalardaki Yaşamı %90 Doğrulukla Tespit Edebilecek Yöntem Geliştirdi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
75’i amino asitler gibi laboratuvarda sentezlenen bileşikler veya örnekler gibi biyolojik olmayan kökenlidir (abiyotik) Bu nedenle, canlı sistemlerdeki organik moleküllerin çeşitliliği ve dağılımının, abiyotik süreçler tarafından üretilen organik moleküler paketlerden farklı olduğunu, çünkü işlev ve etkili sentez yollarına yönelik biyolojik seçilim süreçlerinin, ortaya çıkanla karşılaştırıldığında biyotik moleküllerin farklı frekans dağılımlarına yol açtığını öneriyoruz yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla It can be categorized into three main types of learning: supervised, unsupervised and reinforcement learning

Özetle, bu çalışma esrarengiz organik karışımlardan bilgi çıkarmaya yönelik oldukça kullanışlı bir yaklaşımın sadece başlangıcıdır Bu bizi, bulduğumuzda yaşamı tanımaya daha da yaklaştırıyor C " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">DNA, uzayda tespit edildi Proteins consist of one or more chains of amino acids called polypeptides It is the hereditary material in humans and almost all other organisms that carries genetic instructions for development, functioning, growth, and reproduction “Bu, diğer dünyalardaki yaşamın biyokimyasal işaretlerini tanıma yeteneğimizde önemli bir ilerlemedir

Bu aynı zamanda derin bir düzeyde biyokimya ile biyolojik olmayan kimyanın bir şekilde farklı olduğu anlamına da gelir The sequence of the amino acid chain causes the polypeptide to fold into a shape that is biologically active

Oturum eş başkanları Anastasia Yanchilina (Impossible Sensing, St Louis) ve Fabian Gäb (Bonn Üniversitesi), katılan bilim adamlarından gelen kişisel geri bildirimlerin canlı ve olumlu olduğunu kaydetti ”

Ne yaptılar

Görevlendirilen bilim insanları ABD’li bilim adamlarından oluşan bir ekip, yaşam belirtilerini %90 doğrulukla tespit edebilen yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi Iron oxide is prevalent in Mars' surface resulting in its reddish color and its nickname "The Red Planet amino asitler Most DNA is located in the cell nucleus (where it is called nuclear DNA), but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria (where it is called mitochondrial DNA or mtDNA) Şekiller) " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">makine öğrenme” H Goldschmidt jeokimyası 14’te Fransa’nın Lyon kentinde konferansbu Temmuz, Dünya ve diğer gezegen sistemlerindeki yaşamın jeobiyolojisine bakan bir oturumun parçası olarak ”

Bu bağımsız bir yorumdur; Profesör Javaux bu çalışmada yer almamıştır yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla 1073/pnas Canlı olmayan sistemlerdeki moleküllerin aksine, yaşamın karbon bazlı moleküler yapı taşları; bilgiyi depolamak ve kopyalamak, enerji ve atomları toplamak, yapıları inşa etmek, ortamları kontrol etmek ve daha fazlasını içeren işlevlerine göre seçilmelidir

Bunlardan 59’u pirinç tanesi, insan saçı, ham petrol vb It also has a number of affiliated programs and initiatives, including the Carnegie Academy for Science Education and the Carnegie Institution for Science's Department of Global Ecology " NASA conducts research, develops technology and launches missions to explore and study Earth, the solar system, and the universe beyond Bu, başka bir yerde yaşam bulursak, Dünya’daki ve diğer gezegenlerdeki yaşamın ortak bir kökenden mi (panspermia) yoksa farklı kökenlerden mi geldiğini anlayabileceğimiz anlamına geliyor " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Carnegie Bilim Enstitüsü); Sophia Economon – Johns Hopkins Üniversitesi

Kesin biyoimzaların (geçmiş veya şimdiki yaşamın kesin işaretleri) araştırılması astrobiyolojinin temel hedefi olmaya devam ediyor James Cleaves, Grethe Hystad, Anirudh Prabhu, Michael L

İnsanoğlu başka gezegenlerde yaşam arıyor ama onu gördüğümüzde nasıl tanıyacağız? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir bilim insanı ekibi, diğer gezegenlerdeki yaşam belirtilerini %90 oranında tespit edebilen bir yapay zeka sistemi yarattı ve karışımlar

Muamele edilen numuneler daha sonra karışımı bileşen parçalarına ayıran ve daha sonra bunları tanımlayan analitik bir cihaz olan GC-MS’de analiz edildi Nine proteinogenic amino acids are called "essential" for humans because they cannot be produced from other compounds by the human body and so must be taken in as food PNAS bu Temmuz ayında bu alanda çalışan diğer kişilerden olumlu tepkiler aldı Moleküler karmaşıklığına dayanarak abiyotiği biyotik organik maddeden ayırdığı ve astrobiyoloji misyonları için potansiyel olarak harika bir araç olabileceği için keşfedilmesi gereken yeni bir araştırma alanıdıruzay-2

Bu şaşırtıcı bulgu, fotosentetik yaşam veya ökaryotlar (çekirdeğe sahip hücreler) gibi diğer özelliklerin de ayırt edilebileceği konusunda bize iyimserlik veriyor

İlk sunum ve diğer bilim adamlarından geri bildirimler

Profesör Hazen çalışmayı ilk kez bilim insanlarına sundu

Çalışma yakın zamanda bilim adamlarına ilk kez 14 Cuma günü Lyon’daki Goldschmidt Jeokimya Konferansı’nda sunuldu Cody, Sophia Economon ve Robert M

Sistem, biyolojik ve biyolojik olmayan numuneler arasında ayrım yapma konusunda %90 doğruluk göstermektedir It is a dusty, cold, desert world with a very thin atmosphere O zamandan bu yana yaşam için gerekli olan nükleotidler gibi daha birçok bileşen üretildi " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">kesinlik Yanchilina şunları söyledi: “Seans genel olarak iyi geçti ve bu konuşma pastanın üzerindeki kirazlardan biriydi karbon bakımından zengin göktaşlarından Peki bunların biyolojik kökenli mi olduğunu, yoksa zamanla başka bir abiyotik süreç tarafından mı yapıldığını nasıl bileceğiz? Bunu bilmeden yaşamı tespit edip etmediğimizi bilemeyiz Bir dizi makine öğrenimi yöntemi kullanılarak, her bir abiyotik veya biyotik numuneden alınan üç boyutlu (zaman/yoğunluk/kütle) veriler, eğitim veya test alt kümeleri olarak kullanıldı; bu, numunenin abiyotik veya biyotik doğasını tahmin edebilen bir modelle sonuçlandı Ayrıca canlı hücrelerden, jeolojik olarak işlenmiş biyotalardan ve abiyotik karışımlardan alınan numuneler, organik açıdan zengin numunelerin daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanması olasılığına işaret eden farklı özellikleri ortaya koymaktadır (bkz Bizim hipotezimiz, biyokimyanın köklü yönlerinin, cansız dünyanın kimyasından temel olarak farklı olduğu yönündedir Tamamen abiyotik süreçlerden Bu muhtemelen aynı zamanda başka bir gezegenden, başka bir biyosferden, Dünya’da tanıdıklarımızdan bir yaşam formunu ayırt edebileceğimiz anlamına da geliyor
DOI: 10 Bu, Mars’ta yaşam olup olmadığına bakmak için elbette önemlidir, ancak aynı zamanda yaşamın ilk ne zaman başladığını anlamamıza yardımcı olmak için Dünya’dan alınan çok eski örnekleri analiz etmemize de yardımcı olabilir " Mars' name comes from the Roman god of war Wong, George D ”

Yorum yapan Profesör Emmanuelle Javaux (Erken Yaşam İzleri ve Evrim-Astrobiyoloji laboratuvarı başkanı, Araştırma birimi Astrobiyoloji Direktörü, Liège Üniversitesi, Belçika) şunları söyledi:

“Bu yeni çalışmanın çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum Yaşam belirtilerini aramak için insansız uzay gemilerinde akıllı sensörlerin kullanılmasının yolunu açıyor Ayrıntılar yakın zamanda hakemli dergide de yayınlandı It is responsible for the civilian space program, as well as aeronautics and aerospace research Curiosity gezgini, bu bildirimde açıklanan piroliz-GCMS ekipmanını kullanmıştır MarsBir zamanlar hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için

Referans: “Dayanıklı, agnostik bir moleküler biyoimza NASA Canlı hücrelerden, zamanla bozulmuş örneklerden, jeolojik olarak işlenmiş fosil yakıtlardan, Karbon açısından zengin meteorlardan ve laboratuvarda sentezlenen organik bileşiklerden ve karışımlardan alınan 134 çeşitli karbon açısından zengin numuneyi analiz etmek için uçuşta test edilmiş piroliz gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GCMS) yöntemleri There are about 500 naturally occurring known amino acids, though only 20 appear in the genetic code Its vision is "To discover and expand knowledge for the benefit of humanity

Curiosity gezgini tarafından Haziran 2016’da Mars yüzeyinde çekilen bir selfie

Carnegie Enstitüsü Jeofizik Laboratuvarı ve George Mason Üniversitesi’nden baş araştırmacı Profesör Robert Hazen ”

Ne demek

Profesör Hazen şöyle devam etti: “Bu çalışmadan çıkan bazı ilginç ve derin çıkarımlar var