Avrupalı ​​endüstri devleri bulut egemenliğini talep ediyor — Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Avrupalı ​​endüstri devleri bulut egemenliğini talep ediyor — Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Yaklaşık yirmi Avrupalı ​​şirket, AB temsilcilerine hitaben yazdığı bir mektupta, müşterilerinin giderek daha fazlasının verilerinin AB içinde saklanmasını talep ettiğini söylüyor Bu proje Amerikan kuruluşlarının erişimlerini engellemeyi amaçlıyor…

Başta Airbus ve Orange olmak üzere Avrupa endüstrisinin birçok devi, Eski Kıta’nın bulut egemenliğine ulaşma hedefini desteklemektedirgenel-16

Ayrıca, söz konusu verilere erişimi olan çalışanların Avrupa Birliği’nde yerleşik olmaları ve özel izlemeye tabi olmaları gerekmektedir Ayrıca blok genelinde güvenlik standartlarının uyumlaştırılması yönünde çağrıda da bulunuyorlar


Başta Airbus ve Orange olmak üzere Avrupa endüstrisinin birçok devi, Eski Kıta’nın bulut egemenliğine ulaşma hedefini desteklemektedir Bu, sızdırılmasının kamu sağlığı ve güvenliği ile fikri mülkiyetin korunması üzerinde olumsuz etkileri olabilecek her türlü bilgiyle ilgilidir Bunlardan biri, Avrupa dışındaki tüm bulut hizmeti sağlayıcılarının en yüksek siber güvenlik sertifikasını almasını zorlaştıracak Bu amaçla, Avrupa bulut hizmetlerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli önlemleri değerlendiriyor

Amerikan bulut sağlayıcılarına saygı gösterilmesine ilişkin çok sayıda yükümlülük

Sertifika almak için Amerikan devlerinin, diğer şeylerin yanı sıra, hükümetlerinin hassas olduğu düşünülen verilere erişememesini sağlaması gerekecek

“ Sertifikalı bulut hizmetleri, AB dışından gelen müdahale yetkilerinin zarar vermemesi riskini azaltmak amacıyla, AB dışında hiçbir kuruluşun CSP (bulut hizmeti sağlayıcısı) üzerinde etkili bir kontrole sahip olmadığı, yalnızca AB merkezli şirketler tarafından işletilmektedir

Avrupalı ​​şirketler de NATO üyesi ülkelerin bu zorunluluklardan muaf tutulmasına karşı çıkıyor Onlara göre bu “ AB iç pazarının işleyişinin iyileştirilmesi “Bu, Örgütün yetkisi dışındadır

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) artık bu düzenlemeyi uygulamaya koymak için güçlü bir desteğe güvenebilir Bu proje, Amerikan kuruluşlarının hassas verilere erişmesini engellemeyi amaçlıyor Üstelik Amazon’un yan kuruluşu yakın zamanda karar vericileri iyi niyetine ikna etmek amacıyla “ Avrupa egemen bulutu “

Daha doğrusu, eğer hassas verileri depolamak ve işlemek istiyorlarsa, Avrupalı ​​bir aktörle ortaklık kurmak zorunda kalacaklar

Projeye yirmiye yakın firma destek veriyor

Brüksel’de dijital egemenlik bir öncelik olarak görülüyor

Bu proje Microsoft Azure, Google Cloud ve Amazon Web Services’i (AWS) büyük ölçüde etkileyebilir AB düzenlemeleri, standartları ve değerleri », Yönetmelik taslağını belirtir Avrupa Birliği (AB), birkaç yıldır Amerikalı oyuncuların bulut bilişim sektöründeki hakimiyetinden endişe duyuyor