Ostatnie enklawy zieleni na osiedlu? A może najcenniejsze miejsca zieleni na Waszym podwórku, koło Waszej górki, gdzie od lat nie posadzono w sposób systematyczny i przemyślany ani jednego drzewa?

Akcją PopoZieleniec chcemy zwrócić uwagę na regularny proces uszczuplania ilości i jakości zieleni na naszym osiedlu. Niesprzyjające warunki pogodowe (wichury, gwałtowne burze), napór cywilizacyjny (nowe osiedla, setki nowych aut), kiepska jakość drzew nasadzonych przez naszych popowickich przodków (zły stan dendrologiczny, nieadekwatnie historycznie dobrane gatunki drzew) to główne powody do tego, by dziś – tu i teraz – nasze pokolenia zadbały o zieleń dla siebie i kolejnych pokoleń.

Chcemy działać metodą małych, acz dobrze zaplanowanych kroczków. Chwilę temu na profilu Popowice Online zadaliśmy Wam pytanie o to, które tereny Popowic wymagają najszybszej interwencji w kwestii nasadzeń nowych drzew. Poniżej prezentujemy te,  które wskazywaliście nam najczęściej.

JAKIE TERENY CHCEMY OBJĄĆ AKCJĄ #POPOZIELENIEC

1. Zieleniec przy ul. Wejherowskiej


źródło: Geoportal

2. Parczek Popowicka/Wejherowska

3. Górka z oponami (Białowieska/Rysia)

4.  Zieleniec ul. Wejherowska/Bobrza (za boiskiem SP 3)

zdjęcia: google maps

CO JAKO PIERWSZE I DLACZEGO?

Pierwsza odsłona PopoZieleńca skupi się na Zieleńcu wokół przychodni, pizzeri Le Ser, restauracji Kozacka Chatka. Dlaczego właśnie o ten teren chcemy zadbać w pierwszej kolejności?

Według nas i wielu mieszkańców Popowic, którzy piszą do nas regularnie, to jednen z najbardziej zaniedbanych fragmentów naszego osiedla.
Tocząca się w sąsiedztwie od wielu lat  budowa kompleksu #LegnickaStreet spowodowała nie tylko zniszczenie dróg dojazdowych (rozjeżdżanie cięzkim sprzętem) lecz także poboczy (anektowanie poboczy przez auta mieszkańców oraz pracowników budowy) oraz samego zieleńca położonego u zbiegu ulic Wejherowskiej głównej (odcinek od Legnickiej) oraz Wejherowskiej 19 a. Dodatkowym czynnikiem były liczne w ostatnich latach wichury, które uszczupliły drzewostan w tamtym miejscu.

Oto problemy, które dostrzegamy w tym kwartale:

zły stan drzew rosnących na pokazanym poniżej terenie
brak nasadzeń na terenie pokazanym na załączonej grafice od wielu lat
brak barier (betonowe kwietniki , słupki), które uniemożliwią parkowanie na trawnikach przez samochody mieszkańców oraz podwykonawców budowy Legnicka Street
brak rozwiązania, które usystematyzuje problem wjazdu samochodów od ulicy Wejherowskiej 19 w kierunku Przychodni pod prąd, z pominięciem znaku zakazu wjazdu oraz dodatkowego zagrożenia dla klientów punktów usługowych przy Wejherowskiej 19a.
Mamy nadzieję, że ten podpunkt zostanie rozwiązany przez plan zagospodarowania przestrzennego, który SM Popowice zleciła parę miesięcy temu firmie zewnętrznej.

Co proponujemy?

ETAP 1

postawienie słupków i/lub kwietników zdobiących ten teren oraz chroniących przed wjeżdżaniem na trawniki oraz wgłąb parczku
[linia czerwona na infografice]
ustalenie planu wycinek drzew niebezpiecznych oraz zaplanowanie nasadzeń kompensacyjnych przy aktywnym udziale mieszkańców naszego osiedla [teren jasnozielony na infografice]
wyznaczenie utwardzonej scieżki , ławki i kosza na śmieci [niebieska linia na infografice]
nasianie trawy/posadzenie drzew/krzewówew. wyznaczenie 2-3 utwardzonych kostką miejsc parkingowych [teren ciemnozielony na infografice]

ETAP 2

montaż dwóch progów zwalniających prowadzących do zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych w tym rejonie [czarne punkty na infografice]

WAŻNA UWAGA
Wszystkie powyższe pomysły mają charakter propozycji i chcemy, by stały się początkiem większej debaty osiedlowej, nie tylko dla tego terenu, ale także dla innych zaniedbanych naszym zdaniem od lat terenów zielonych na Popowicach, które mogą wyglądać dużo estetyczniej i być inwestycją w jakość życia na osiedlu na najbliższe dekady.

Do wspólnych działań chcemy włączyć wszystkich popowickich decydentów oraz przedstawicieli punktów usługowych znajdujących się na tym terenie. A zatem:

1. SM Popowice  (w tym Rada Zespołu Nieruchomości Nr2)
2. Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne
3. Restauracje Kozacka Chatka, Pizzeria Le Ser, Centrum Reksia
4. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
5. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Podsumowanie
Naszym celem nadrzędnym są ochrona już istniejących terenów zielonych i zwiększanie ich jakości. Wejherowski zieleniec jest idealnym laboratorium działania, który może pokazać, czy mamy siłę i chęć działać na osiedlu wspólnie, by je upiększyć i uporządkować.
Stwórzmy wspólnie na Popowicach coś na kształt małych parków kieszonkowych. Zadbajmy o cień, estetykę i  odrobinę tlenu.
Zbudujmy razem nasz pierwszy #PopoZieleniec!

Harmonogram naszych działań

1. Ofotografowanie miejsca PopoZieleńca (skwer Wejherowska/Wejherowska) [ 11.03.18 ]
– pokazanie problemu dzikiego parkowania, braku zabezpieczeń terenu, braku wyznaczenia ewentualnych miejsc parkingowych
– pokazanie niskiego stanu czystości tego terenu
– pokazanie braku ścieżki dla przechodniów (naturalny ciag komunikacyjny stworzony w tamtym miejscu w związku z istnieniem pizerii)
– pokazanie stanu drzew, otwarcie dyskusji na temat ewentualnej reorganizacji tego terenu

2. Wysłanie pism do zarządców terenu [druga połowa marca 2018]

– zebranie pism poparcia od punktów usługowych z ulicy Wejherowskiej 19a
          
Kozacka Chatka                     Le Ser                            Centrum Reksia
– pismo poparcia                – pismo poparcia              – pismo poparcia

– wysłanie pakietu dokumentacji na adresy ZDiUMu/Zarządu Zieleni Miejskiej
już wkrótce

3. Organizacja mini pikniku #PopoZieleniec w ramach akcji promocyjnych popowickich projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO)

Postanowiliśmy włączyć naszą walkę o jakość terenów zielonych w akcję o dużo szerszym znaczeniu, t.j. walkę o projekty WBO na Popowicach. Dodajmy, że oba, #119 i #136, zgłoszone przez Popowiczan – p. Leszka Nowakowskiego (SM Popowice) oraz Sławka Ślepaka
przeszły przez sito panelu oceniającego WBO i zakwalifikowały się do głosowania we wrześniu 2018. Projektem, który uzyskał wystarczającą ilość głosów, by zostać zrealizowanym jest projekt #136. Tutaj możecie przeczytać więcej o nim.

Rezultat:
– nasadzenie drzewek zebranych przez przedstawicieli moje popo w ramach akcji „Drzewko za makulaturę” na terenie skweru Wejherowska/Wejherowska
– nasadzenie krzewów podarowanych przez firmę BricoMarche Wrocław na terenie skweru Wejherowska/Wejherowska
– opieka nad nasadzonymi roślinami we współpracy z małym biznesem: Zaporoska Chata, Le Ser, Centrum Reksia.

Więcej o naszych akcjach wokół #WBO na tej stronie.

4. Dostawienie słupków ochronnych na rogu ulic Wejherowskiej i Bobrzej (ochrona miejsca przed samochodami, docelowe doprowadzenie do rewitalizacji tego fragmentu)