Zależy nam na transparentności na całym naszym osiedlu i na równym traktowaniu zarówno Pilczyc, Kozanowa jak i Popowic, szczególnie w kontekście nowych projektów miejskich. A takim właśnie jest #FunduszOsiedlowy przygotowany na lata 2020-2021 przez nasze miasto.

Każde z naszych osiedli ma swoje bardzo konkretne potrzeby i warto, by osoby zasiadające w Radzie Osiedla zebrały także głosy od nas wszystkich organizując zalecane przez Wrocław rozmawia spotkania stolikowe, czy wypady w terenie jasno określające, gdzie i czego nam na osiedlach potrzeba najbardziej. Dlatego właśnie wystosowaliśmy do naszej Rady Osiedla następujące pismo (link do FB).

TŁUMACZYMY, CO TO JEST FUNDUSZ OSIEDLOWY I O JAKIEJ KWOCIE MOWA?

W ramach Funduszu Osiedlowego przygotowano 40 mln zł dla 48 osiedli.
Nasze osiedle jest piątym co do wielkości pod względem ilości populacji wg wykresów na stronie Urzędu Miejskiego.

✅ każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych
✅ będzie można ubiegać się o realizację „drobnych”, ale potrzebnych inwestycji na swoim terenie
✅ bardzo ważny jest głos i wola mieszkańców.

WYMÓG: przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych poprzedzających aplikowanie o środki budżetowe

Fundusz Osiedlowy, obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i programu Mikrogranty, jest jednym z kluczowych elementów partycypacyjnego budżetu Wrocławia. Dzięki zasadom Funduszu Osiedlowego wzrasta podmiotowa rola Rad Osiedli w kształtowaniu ładu przestrzennego na osiedlach i tworzeniu silnych społeczności lokalnych.

Informacje na temat Funduszu Osiedlowego pochodzą ze strony:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy


JAK BĘDĄ ROZDYSPONOWYWANE ŚRODKI?
Według tego oto wzoru.
Na takich zasadach.

DO JAKIEGO OSIEDLA NALEŻĄ POPOWICE I JAKIE ŚRODKI PRZYGOTOWANO DLA NASZEJ JEDNOSTKI POMOCNICZEJ (vel Rady Osiedla)?
Należymy do północnej części Popowic, które wchodzą w skład większej jednostki pod nazwą Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.

Na pytanie, ile środków zostanie przygotowane dla naszego osiedla na ten moment nie umiemy odpowiedzieć. Jest to wiedza, którą ma się z nami podzielić wkrótce nasza Rada Osiedla.

NASZE DZIAŁANIA
Udało się nam zachęcić na Popowicach do wspólnej z nami organizacji sesji informacyjnej dwóch naszych Radnych popowickich: p. Tomasza Kapłona oraz p. Józefa Bidzińskiego.

To oni w piątek 11 pażdziernika o g.17:30 spotkają się w Rondo Cafe przy ulicy Legnickiej 57S, by przyjąć od mieszkańców Popowic pomysły na to, jak można najsensowniej rozdysponować środki z Funduszu Osiedlowego.

BARDZO WAŻNE!
Wszelkie pomysły dotyczące zmian na naszym osiedlu mogą dotyczyć wyłącznie terenów gminnych – NIE mogą być to tereny spółdzielcze.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w sposób znaczący ogranicza nam to pole działania, ale takie są miejskie zasady gry.

Zachęcamy Was Sąsiedzi do udziału w spotkaniu, całośc potrwa maksymalnie godzinkę. Będzie można podpytać o zasady Funduszu Osiedlowego, przedłożyć swój projekt (jeśli macie już coś w głowie) oraz napić się wspólnie dobrej kawy i herbaty u naszych gospodarzy – Rondo Cafe. 🙂 Zapraszamy!

Spotkanie za nami. Dziękujemy wszystkim partnerom! Poniżej jedna symboliczna fotka autorstwa Pana Tomasz Kapłona. Dużo więcej wydarzyło się w kwestii słownej i konkretnych deklaracji. Pod zdjęciem wklejamy treść naszego wpisu z profilu FB Moje Popo. Zapraszamy do lektury i zabrania głosu.

Drodzy Państwo,
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu dotyczącym Wrocławskiego Funduszu Osiedlowego – nowego sposobu dofinansowania potrzeb osiedli w naszym mieście. Ważne: FO to nie #WBO. Nie ma tu pisania projektów, bardziej powinniśmy operować tu słowem „pomysł”. I to właśnie z takimi pomysłami zgłaszajmy się do naszych radnych osiedlowych.

My już to wstępnie, w imieniu swoim i całego naszego osiedla, uczyniliśmy zapraszając szeroką ławę popowickich działaczy do wspólnej debaty w Rondo Cafe. To tam po raz pierwszy oficjalnie zapytaliśmy: co to jest FO i co realnie można za jego pomocą dokonać na naszym osiedlu? I czy w ogóle cokolwiek?

Główny wniosek po spotkaniu jest taki: na tym etapie nie oceniajmy zbyt mocno swoich pomysłów pod względem szany na ich realizację. Owszem, bądźmy racjonalni, pamiętajmy, że mówimy tylko o pomysłach dotyczących terenów gminnych, ale idźmy na ten moment tak szeroko tematycznie, jak się da.

Byście Państwo na trwałe zrozumieli różnice pomiędzy terenami spółdzielczymi a gminnymi, wspólnie z SM Popowice oraz Fundacja Aktywny Senior pokażemy Państwu na dniach konretnie, gdzie na naszym osiedlu mamy do czynienia z terenami gminnymi.

A teraz czas na konkrety. Oto nasze cztery propozycje tematów, które po dokonaniu wspólnej debaty wybiły się na przód. Każdemu z nich nadaliśmy także proponowany priorytet, kierując się stopniem uniwersalności danego pomysłu, jak najszerszym gronem beneficjentów.
(1 – najwyższy, 3 – najniższy). Priorytety mają charakter wyłącznie propozycji. Państwa komentarze, głosy będa dla nas najważniejsze.

Pomysł 1: REMONT CHODNIKA PRZY UL. NIEDŹWIEDZIEJ
Priorytet: 1

Założenia projektu:
– remont części chodnika na różnych odcinkach przy ul. Niedźwiedziej
– propozycja etapowania inwestycji zgodnie z założeniami gotowego projektu przygotowanego przez/dla Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
– najbardziej newralgiczne odcinki do zbadania i zamieszczenia w treści wniosku kierowanego do Rady Osiedla

Opracowanie: Moje Popo we współpracy z lokalnymi partnerami (w tym SM Popowice)

Pomysł 2: KONTERNER POD OTWARCIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Priorytet: 3

Założenia projektu:
– usunięcie starego kontenera z nigdy nieotwartym na stałe sklepem z ubraniami „second hand”
– postawienie w jego miejsce kontenera z dostępem do mediów pełniącego centralną funkcję spajającą życie kulturalne na osiedlu
– w środku: zajęcia dla dzieci, seniorów (zacieśnienie relacji z Klubem Tęcza, Biblioteką, Placówkami edykacyjnymi), miejsca spotkań sąsiedzkich, kącik biblioteczny, szkolenia, warsztaty, gry i zabawy na pobliskim skwerku
– uporządkowanie terenu skweru

Opracowanie: Moje Popo we współpracy z lokalnymi partnerami (w tym Fundacja Aktywny Senior, FAUNA I FLORA POPOWIC)

Pomysł 3: PARKING OSIEDLOWY POPOWICKA/BIAŁOWIESKA
Priorytet: 2

Założenia projektu:
– stworzenie ogólnomiejskiego parkingu na potrzeby mieszkańców tej części miasta;
– parking wykorzystywany będzie także podczas imprez masowych w Hali Orbita co
skutkować powinno uporządkowaniem parkowania w te trudne dni;
– z racji wysokich kosztów nie wykładać go kostką a tylko utwardzić i przeznaczyć do
użytkowania

Opracowanie: Sławomir Ślepak/Popowice Online

Pomysł 4: REMONT DACHÓW PRZEDSZKOLA PRZY UL. NIEDŹWIEDZIEJ
Priorytet: 2

Założenia projektu:
– remont dachów na obu budynkach Przedszkola numer 104.
Z pozyskanych informacji wynika, że ostatni remont został przeprowadzony w latach 1995-96

Opracowanie: Sławomir Ślepak/Popowice Online
Zobacz także materiały moje popo:
http://mojepopo.org.pl/popoprzedszkole/

Czekamy na Państwa komentarze, głosy, ew. inne propozycje.
Wszystkie pomysły zawieżliśmy i przedstawiliśmy naszej Radzie podczas tego spotkania:
https://www.facebook.com/events/681619082322634/
w poniedziałek 28 października od godz. 17:00.

Oto zapis video tej sesji:

Zapraszamy do komentowania! Zdecydujmy wspólnie, o co chcemy powalczyć w kwestii dofinansowania naszego osiedla!
Moje Popo

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *